Home » Фамилията на Асвеневци (1186-1460). Генеалогия и просопография by Иван Божилов
Фамилията на Асвеневци (1186-1460). Генеалогия и просопография Иван Божилов

Фамилията на Асвеневци (1186-1460). Генеалогия и просопография

Иван Божилов

Published 1994
ISBN :
Paperback
507 pages
Enter the sum

 About the Book 

„Фамилията на Асеневци (1186—1460). Генеалогия и просопография е плод на 12-годишните издирвания и научна интерпретация на И. Божилов за фамилията. Книгата е разделена на две части—Асеневци в България и Асеневци във Византия. Като приложения саMore„Фамилията на Асеневци (1186—1460). Генеалогия и просопография е плод на 12-годишните издирвания и научна интерпретация на И. Божилов за фамилията. Книгата е разделена на две части—Асеневци в България и Асеневци във Византия. Като приложения са прибавени и данни за представители на Асеневата фамилия във Франкска Морея, Трапезунд, Кримска Готия, Молдова, Кипър, Венеция, Неапол и о. Кефал ония. Приложено е генеалогическо дърво на фамилията Асен и родословното дърво на царица Елена в Матейче.От разгледаните 58 души от фамилията в България четиринадесет са български царе, седем — съцаре, трима — деспоти и двама — севастократори. Особен интерес предизвиква историята на 83 представители на Асеневия род във Византия, произхождащи от „блестящия, великолепния василевс на мизите Асен”. Сред партньорите и родствениците на Асеневци ще срещнем имената иа най-блестящите късновизантийски фамилии на Палеолозите, Кантакузии, Дука, Ласкарис, Торник, Раул, Мелнкес. Фамилията е излъчила две византийски императрици, един съимператор, трима деспоти, трима севастократори, двама паниперсевасти, един велик дук, двама велики примикюри, управители на Морея, Мелник, Лемнос, Перитеорион, Виза, Мистра, Константинопол, Коринт, Мухли, Имброс, пълководци, дипломати, химнографя и т.н.